Bf.Paradiset@gmail.com

Välkommen att ansluta dig till en bo- och byggemenskap. Föreningen är bildad och en markansökan är inlämnad till Fastighetskontoret i Göteborg.  
Tillsammans utvecklar vi boendet! logga-svartvit-fe spa-66666  semlor  yogaSamvaro och avskildhet i god balans.
sedlar Delade kostnader på vissa områden.
Byggherre är Botrygg och Joachim Arcari 
En mindre studiecirkel är genomförd under våren 2017 i Studiefrämjandets regi. Fler cirkelträffar kommer senare igen.  
Maila gärna till Bf.Paradiset@gmail.com 
eller till BostadsLobbyn@gmail.com
031 – 713 31 31