Konsultverksamhet

 Byggd miljö påverkar oss 
– om hållbarhet där vi bor, lever och verkar.  
  • Önskar du och ditt företag/organisation hjälp med att beskriva ett avsnitt som berör social hållbarhet i byggd miljö, – välkommen att kontakta mig. Gäller även för Bo- och byggemenskaper. Jag hjälper gärna till med att ta fram vetenskapligt underlag från SOU-rapporter, forskning, statistik, etc. 
  • Jag har en socionomexamen med påbyggnader på masternivå samt har s.k. steg 1 i kognitiva metoder. Utifrån 350 akademiska poäng med dokumenterad kompetens om människan ur social-psykologiska och social-medicinska perspektiv kan jag förklara hur byggd miljö kan utvecklas innovativt. Jag har också en projekt – och ledarskapsutbildning från universitetet med processarbete.
  • Därtill har jag kompetens på universitetsnivå inom fastighetsjuridik- och förvaltning, ca 60 hp/ca 1 år inom t.ex. PBL, fastighetsbildning, kontraktsskrivning, etc.
  Vi vill olika saker…
…alla behov behöver tillgodoses  Woman's face with eyes closed  

– Alla boende vill inte ha högljudda aktiviteter omkring sig: grillfester, studsmattor, lek och höga tjut som avlöser varandra.  Det är jättebra och kul för vissa och ska absolut tillgodoses, men betänk att andra behöver  respekteras lika mycket för att de vill ha lugn och stillhet, men ändå kunna vara i en inspirerande och vacker närmiljö med möjligheter till aktiviteter, t.ex. växthus och lugn samvaro i en liten berså.  Detta är exempel på skilda bostadsbehov och kvalitéer som behöver  tillgodoses.

Det här är ämnen jag intresserat mig för inom ramen för sociologi och socialt arbete, folkhälsofrågor och livskvalitet i bostadsmiljön

miljopsykologi                                                Välkommen att kontakta: BostadsLobbyngmail.com