Kaos & kollaps

 Fler arkivklipp kommer efterhand

samt troligtvis en namninsamling i någon form