Valet 2022

  
Här kommer diverse material att läggas upp. 

Bostadsfrågan i hela sin vidd ska upp på dagordningen.

Eventuellt planeras en del aktioner.