Tre utgångspunkter

1) En bostadsfinansiering behöver utvecklas för låginkomsttagare i form av kommunala och/eller statliga LÅN  och garantier så att fler har råd att bo i bostadsrätt alternativt bygga sitt boende för ökad välfärd, – och pensionsspara på det sättet. Låginkomsttagare beviljas i nuläget inga lån.  Hyresrätten är  i särklass  det dyraste boendet, medan att äga är ekonomiskt hållbart på sikt. Att hyra innebär som regel urholkad privatekonomi = segregerande. Detta är en POLITISK FRÅGA som behöver lyftas. 
2)   Att det byggs mer, JAVISST  – men lika viktigt är VAD SOM BYGGS, hur det ser ut och  fungerar ur sociala och ekologiska hållbarhetsaspekter. Därtill att god och genomtänkt ARKITEKTUR präglar stadsbilden,  inte som nu, – alldeles för mycket av klumpiga tjockhus med dåligt ljusinsläpp i mastodonta kvarter. God stadsbyggnad är mer än tak över huvudet. 
3)  Förenklat planförfarande där detta är möjligt, för att snabbare kunna bygga bostäder, gärna med intressanta fill in runt om i staden. Göteborg behöver INVENTERA vad som kan finnas i form av byggbara tomt- och restytor här och var och bevilja snabba BYGGRÄTTER. 
Eld-höghus-kille             Vad kostar egentligen en misslyckad bostadsPOLITIK ? 

Vad kostar allting i slutändan, sett över tid, totalt sett? 

+++ bristande trivsel, folkhälsa, sjukvård, mediciner, +++ kostnader för hemtjänst i stället för bra äldreboenden+++ främlingskap, rotlöshet, utbrända bilarnas politik+++ är konsekvenserna gratis? 

skrivbordet-mars-2010-y7i7166