Vänligt & inspirerande

.Förtäta och komplettera mera med den här typen av VÄNLIGA boendemiljöer som ju tilltalar många och som buffrar, läker, återhämtar, inspirerar, integrerar, överbrygger, taggar ner stress…
samt komplettera Göteborgs stadsbild med TRÄHUS som inspirerar och                                                             mjukar upp…  Startsida_Skagershuset_920x520  trädgårdsbalkonger                                                                                          …kompletterat med GRÖNA FASADER …och andra livfulla bostadsmiljöer som förenar & integrerar

helan-och-halvan Nej och fy till att ett nytt MILJONPPROGRAM som nu breder ut sig överallt, likt Kejsarens nya kläderkejsarens-nya-klader     i   byggd form –hus-fortatning                                                fastän det gamla från 60-70-talet kritiserades så hårt och fördömdes…

Glas och betong så långt ögat når, javisst, OK  på några platser men inte som planerat – nära nog överallt i Göteborg. Stöpt i samma form antingen du är i Asien, USA eller här hemma.  V glas betong 6V Glas betong 5 V Glas betong 1 Är detta Göteborgs själ?!

Vi kan bygga tätt och vara markeffektiva på somliga  platser.  Ovanstående typ av uttryck tilltalar många, – men dock inte av alla.  Inte överallt. Inte alltid. Och, – inte enbart som nu! 

Nej tack till enahanda gestaltning i stadsmiljön. Använd arkitekterna bättre!

  x3  

Är vi boendemaskiner enligt Le Curbosier´s modell?! 

Kontakt: BostadsLobbyn@gmail.com