Bo- och byggemenskaper

Beröm och guldstjärna till de politiker, tjänstemän & arkitekter som i november 2012 presenterade idén med bo – och byggemenskaper och beslöt att tillämpa modellen i Göteborg. Men… hallå…nu vill vi gärna se att fler tomter blir tillgängliga.
broms-bok-byggemskaperÖka kontrollen över ditt boende via en byggemenskap eller en bogemenskap i  Göteborg.  bogemenskap-samarbete

”En byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad” – Här upphandlas allting av guppen, såsom finansiering och teknisk kompetens. Gruppen blir s egen byggherre.          

                                                byggemskaper

Läs gärna mer på www. byggemenskaper.se 

 

       boihop-forminskad            Läs gärna mer på  www.boihop.org

En bogemenskap innebär att en byggherre har tekniskt och ekonomiskt ansvar gällande projektering, finansiering, etc och överlåter fastigheten till gruppen. Avtalen mellan byggherre och gruppen kan se olika ut, liksom upplåtelseformerna. Bogemenskaper kan vara hyres- bostadsrätt, kooperativ, kollektiv. Notera att fokus kan ligga på såväl lite gemensamt som mycket gemensamt. Det bestämmer gruppen själv som ingår i bogemenskapen.  Innehåll och upplägg kan variera brett gällande ålder, inriktning, gemensamma ytor. Några har focus på stor integritet andra på kollektiva lösningar. Andra mittemellan. Gemensamt är man har nära till gemenskap, – för den som vill,  och delade kostnader.  

bo-genom-att-delavi-bygger-ett-gott-liv-i-goteborgbyggemenska byggeme-2  bygga-seniorboendeboendeformen-som-kan-forlanga-livet  boforeningen-framtiden